Lợi nhuận sau thuế của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đạt 287,4 tỉ đồng, đạt 250% so với kế hoạch mà cơ quan chủ quản (Bộ GD-ĐT) giao.

  • Bộ trưởng GD-ĐT: ‘Giá sách giáo khoa cao 2 – 3 lần, tôi không thanh minh hộ, nhưng…’
  • Sách giáo khoa mới đắt hơn 2 – 3 lần: ‘Khổ to, giấy tốt’ càng… khổ?
  • Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT có giải pháp giảm chi phí sách giáo khoa

By admin