Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức lễ ra mắt sách Nguyễn Đình Chiểu – Danh nhân văn hóa thế giới.

  • Tái hiện cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu bằng triển lãm
  • Nhiều hoạt động kỷ niệm danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Đình Chiểu
  • Cùng UNESCO chuẩn bị kỷ niệm ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu

By admin