Ngày 24/5, tại NXB Trẻ TPHCM, giải thưởng Văn học Tuổi 20 (VHT20) lần 7 đã công bố và trao giải. Điều đáng nói, đây là lần thứ 2 liên tiếp không có tác phẩm được trao giải Nhất của cuộc thi.

  • Cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 6 không có giải Nhất

By admin