Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông báo, đến thời điểm hiện tại đã nộp 296,1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Điều tra mở tại Kho bạc Nhà nước. Ngoài ra, phía cơ quan điều tra phát công văn thu hồi số tiền 804 tỷ đồng từ dự án Cát Linh.

  • Diễn biến mới nhất vụ nhà đầu tư đòi tiền trái phiếu Tân Hoàng Minh
  • Tân Hoàng Minh tiếp tục hứa sẽ trả tiền nhà đầu tư trái phiếu

By admin