Không nhận là nhà văn nhưng việc tác giả Lý Thành Phương liên tục cho ra đời nhiều tác phẩm đã chứng tỏ “nội lực” văn chương vô cùng thâm hậu. Cuốn sách mới Theo dòng sử Việt đang thắp lửa cho tình yêu sử Việt hiện nay

  • ‘Vừng ơi, mở ra!’, câu thần chú thời hiện đại của La Di có gì lạ?
  • Nhà thơ Vân Long qua đời
  • ‘Thong dong 3 vùng đất’ cùng Nguyễn Lương Hiệu
  • Hai bên chiến tuyến chữa lành nỗi đau

By admin