Gia đình và đồng nghiệp tề tựu trong lễ tang nhà văn, nhà biên kịch Lê Phương-cha đẻ Biệt động Sài Gòn. Lễ tang diễn ra sáng 20/5 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

  • Vĩnh biệt cha đẻ Biệt động Sài Gòn
  • Tác giả ‘Biệt động Sài Gòn’-biên kịch Lê Phương qua đời

By admin