Những cuốn sách quý sờn gáy, đứt góc, bìa ố vàng theo thời gian hoặc ‘bệnh tình’ nặng nề hơn là bị mối mọt tấn công, chỉ cần qua bàn tay vàng của các nghệ nhân sửa chữa, phục chế và đóng sách nghệ thuật, sẽ trở nên… lung linh trở lại.

  • Thay áo mới cho sách cũ
  • Lần giở ‘Trang sách cũ phiến bia xưa’
  • Những tiệm sách cũ

By admin