Quan niệm xưa cho rằng việc làm đường, xây cầu sẽ tạo được nhiều công đức. Chắc cũng đúng bởi những việc làm đó thường đem lại lợi ích cho số đông, cho cả một cộng đồng. Và có lẽ những người xây cầu từ thiện thì phước báu còn lớn hơn gấp nhiều lần.

  • Thể lệ cuộc thi viết chủ đề ‘Sống đẹp’ lần 2
  • Nữ giám đốc xương thủy tinh ‘dài’… chưa đến 1 m
  • Mẹ đỡ đầu cho trẻ bại não

By admin