Vui mừng chia sẻ khi bế trên tay cô con gái nhỏ, VĐV Nguyễn Thị Huyền cho biết: “Trước khi thi đấu, chúng tôi chỉ biết động viên nhau làm thật tốt, bỏ hết những chỉ trích lại. Và hôm nay chúng tôi đã thi đấu tốt, giành tấm HCV ngay trên sân nhà”.

By admin