Với quyết tâm của mình, trên đường chạy 400 m rào sở trường, Quách Thị Lan đã có màn bứt phá ấn tượng ở khoảng hơn 200 m cuối để giành lợi thế trước Nguyễn Thị Huyền và Lauren Brown (Philippines)

By admin