Ông Nguyễn Nguyên – Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ TT-TT) đã ký văn bản yêu cầu lãnh đạo Nhà xuất bản (NXB) Văn hóa Dân tộc báo cáo về cuốn sách Địa chí huyện Phúc Thọ bị tố đạo văn.

  • ‘Cơn gió thổi từ Hà Nội’ đã ngừng thổi
  • Vĩnh biệt Đại tá Vũ Đình Hòe – tiểu đoàn trưởng đánh đồi A1 tại Điện Biên Phủ (1954)
  • Tư liệu mới nghiên cứu quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đời Minh

By admin