Thành phố Chợ Lớn ngày nay có vô số đường phố và đại lộ nguy nga xuyên qua, các kè cảng mở rộng thêm vài cây số đã nâng cao hình ảnh của thành phố người Hoa rộng lớn này.

  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: ‘Chưa đi chưa biết Sài Gòn’
  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Những công trình đẹp nhất ở Sài Gòn
  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Thủ phủ của Nam kỳ xưa

By admin