Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa có chỉ đạo về chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9.

  • Festival hoa Đà Lạt 2022 dự kiến tổ chức trong suốt 3 tháng
  • Lâm Đồng: Không tổ chức Festival Hoa Đà Lạt 2021
  • Đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt rực rỡ sắc màu

By admin