Thăm Đại học Harvard, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian phân tích về lý do và những trọng tâm của việc xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng.

  • Thủ tướng: ‘Rất tự hào về người Việt ở Mỹ’
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Joe Biden
  • Thủ tướng: Ưu tiên hàng đầu của ASEAN và Mỹ là duy trì ổn định, hoà bình

By admin