Phía sau một bản án, các bị cáo đã chịu mức hình phạt về tội lỗi mình gây ra. Nhưng người thân của các bị cáo, không những chịu nhiều ám ảnh, đau thương, mà còn cả gánh nặng khi phải lo toan, gánh vác thay cho bị cáo…

  • Phụ nữ phía sau bản án: ‘Con dại cái mang’
  • Các điểm khai thác đá lậu tạm ngưng hoạt động
  • Những đại công trình xẻ đồi, lấp sông khai thác đá lậu: Nhận diện những ‘ông trùm’…

By admin