Đại Việt giai đoạn 1627-1672 là thời kỳ nội chiến căng thẳng. Trước đó, từ năm 1617, chúa Nguyễn Phúc Nguyên mời người Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh đến cư trú ở Đàng Trong, cho phép thiết lập thương điếm với những chính sách thuế ưu đãi.

  • Chuyện hoàng tử Cảnh đi theo Giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp
  • Giám mục Bá Đa Lộc và vai trò ‘khó ai thay’ đối với chúa Nguyễn Ánh
  • Chúa Nguyễn Ánh lập trạm tiếp đón tàu buôn châu Âu ở Côn Đảo ra sao?
  • Chứng thư giám mục Bá Đa Lộc gởi trưởng đoàn thám hiểm Côn Đảo nói gì?
  • Thằn lằn bay và những tiết lộ ‘không thể ngờ’ về Côn Đảo cách nay 300 năm

By admin