Có em – Tôi
Có bốn mùa xuân
Với những mùa say đắm

  • Khúc tình ca – Thơ của Vương Tâm
  • Nỗi em – Thơ của Vương Tâm
  • ‘Khúc ru trầm’ – Đêm nhạc của một nhà thơ

By admin