Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết sẽ giao các Sở Giao dịch Chứng khoán đưa ra các cảnh báo, yêu cầu doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin khi các mã chứng khoán có dấu hiệu tăng, giảm giá trần, sàn từ 5 – 10 phiên.

  • Uỷ ban Chứng khoán họp gì giữa lúc thị trường lao dốc?
  • Chứng khoán tiếp tục giảm mạnh nhất thế giới, ‘thủng’ mốc quan trọng 1.200 điểm

By admin