Nhiều tác phẩm nổi tiếng có bối cảnh lịch sử, hoặc ra đời từ nhiều thập niên, thế kỷ trước được khoác chiếc áo mới với tranh minh họa của những họa sĩ thời nay.

  • Kiểm điểm biên tập viên để truyện tranh lịch sử có chi tiết ‘phản cảm’
  • NXB Giáo dục lên tiếng về truyện tranh lịch sử có chi tiết ‘phản cảm’
  • Phát động cuộc thi biên soạn truyện tranh lịch sử

By admin