Bệnh viện Quân đội [nay là Bệnh viện Nhi đồng 2 – ND] là một cơ sở tuyệt vời có kiến trúc giống như kiến trúc của doanh trại: Một loạt các cánh nhà lớn liên kết với nhau bằng những hàng hiên rộng với các cột chống đúc gang.

  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Thủ phủ của Nam kỳ xưa
  • Nam kỳ thế kỷ 19 qua ghi chép của người Pháp: Sài Gòn hoa lệ
  • Nam kỳ tuần báo với những chuyện xưa không bao giờ cũ

By admin