Minh (Quỳnh Nga) mượn rượu để vạch trần sự bội bạc, phụ tình của Vũ (Chí Nhân) trong buổi liên hoan toàn công ty.

  • Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tập 5: Mai Anh nghe lén được ‘âm mưu’ của mẹ con Giang
  • Vì sao phim “Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ” vừa lên sóng đã bị khán giả chê đủ đường?
  • Tập 4 Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ: Con gái Việt Anh hỗn láo với Vân Dung

By admin