Đại tá Vũ Đình Hòe – tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 249 (trung đoàn 174, đại đoàn 316) – đơn vị chủ công đánh đồi A1 suốt 38 ngày đêm tại chiến dịch Điện Biên Phủ qua đời, hưởng thọ 95 tuổi.

  • GS, NGƯT Phùng Văn Tửu – Người thầy mẫu mực qua đời
  • Tư liệu mới nghiên cứu quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đời Minh
  • Đại tá Hoàng Long Xuyên: Như từ cổ tích bước ra

By admin