Ngày 1.5, tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố quyết định lễ hội đền Cao An Phụ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

  • ‘Đua thuyền trên sông Nhật Lệ’: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới
  • Lễ hội Bà Thu Bồn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • Nghệ thuật chế biến món chay Tây Ninh được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

By admin