Hà Anh Tuấn là nam nghệ sĩ có đời tư trong sạch, nói không với scandal.

  • ‘Tài sản’ lớn nhất của Hà Anh Tuấn
  • Bùi Anh Tuấn bất đắc dĩ làm bảo mẫu cho quý tử Leon nhà Hà Hồ
  • Hà Anh Tuấn chấm thi ‘Vì một Việt Nam tất thắng’

By admin