Linh mục Jacques thuộc dòng Tên có lẽ là người Pháp đầu tiên lưu ý đến những việc người Anh đã làm tại Côn Đảo. Ông lưu trú ở đảo trong 9 tháng, từ tháng 9.1721 – 6.1722 để quan sát kỹ nơi đây và có những tiết lộ.

  • Sự thật về hoàng tử Cải, thứ phi Lê Thị Răm trong “Gió đưa cây cải…”
  • Người Pháp bắt đầu dòm ngó tới Côn Đảo từ khi nào?
  • Hoàng tử Cải, thứ phi Phi Yến trong câu ca dao ‘Gió đưa cây cải về trời’?
  • Côn Đảo thuộc chủ quyền Việt Nam từ bao giờ?

By admin