Có người cho rằng thiên nga chính là con ngỗng theo cách gọi của miền nam. Điều này cũng giống như cách hiểu con ngan ngoài bắc là con vịt ở trong nam, thậm chí có người còn gộp thiên nga, ngan, ngỗng vào chung một loài.

  • Lắt léo chữ nghĩa: Trá thành tạc; chá thành trá
  • Lắt léo chữ nghĩa: Vì sao gọi là ‘con gái rượu’?
  • Lắt léo chữ nghĩa: Tầm nguyên với chữ vưu [疣]

By admin