Ở VN, rất nhiều người yêu quý, hoài nhớ Kazik. Nhưng tưởng nhớ đến ông như một người thân trong gia đình để mà lập am thờ, thường xuyên nhang khói thì chắc chỉ có ông Phùng Phu.

  • ‘Hiệp sĩ di tích’ trong lòng bạn bè: Người thầy đầu tiên
  • ‘Hiệp sĩ di tích’ trong lòng bạn bè: ‘Nhà dự báo’ của phố cổ
  • ‘Hiệp sĩ di tích’ trong lòng bạn bè: ‘Thầy lang’ của Hội An

By admin