Anh có tuổi hoa mai em mang đi
Anh có thời gian thêu lên tóc mỗi ngày
Anh có những tờ lịch không bao giờ mới
Anh có những chấn thương làm con tin

  • Oẳn tù tì – Thơ của Nguyễn Đăng Khoa
  • Xin – thơ của Nguyễn Đăng Khoa
  • Một lần em khóc – thơ của Nguyễn Đăng Khoa

By admin