Nơi lắp đặt bộ đàn đá có tên gọi Âm vang khát vọng Trà Vinh gồm 30 bộ vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Quảng trường lắp đặt nhiều bộ đàn đá nhất Việt Nam.

  • Nồi lẩu mắm lớn nhất Việt Nam phục vụ cho 300 người ăn
  • Xác lập kỷ lục tổ ong lớn nhất Việt Nam
  • Xác lập kỷ lục Việt Nam từ cuộc thi về ẩm thực của sinh viên

By admin