Sau sự kiện người Macassars nổi dậy giết chết nhiều người Âu trên đảo, trong đó có cả Allen Catchpole, từ nửa đầu thập niên 1700 – không thấy dấu hiệu người Anh muốn quay lại nơi này mà người Pháp bắt đầu dòm ngó tới Côn Đảo.

  • Hoàng tử Cải, thứ phi Phi Yến trong câu ca dao ‘Gió đưa cây cải về trời’?
  • Côn Đảo thuộc chủ quyền Việt Nam từ bao giờ?
  • Xung quanh những nghi vấn chúa Nguyễn Ánh đã từng ra Côn Đảo
  • Nhiều hoạt động hưởng ứng ‘Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam’ tại Bình Phước
  • Từ cái chết của Henri Rivière, tiết lộ nhiều chuyện… tranh cãi về cấp bậc sĩ quan Pháp

By admin