MV “There’s no one at all” đã bị chặn ở YouTube Việt Nam. Tuy vậy, ở nước ngoài nhiều người vẫn có thể truy cập và xem.

  • Sơn Tùng M-TP xin lỗi, chủ động ngưng phát hành ‘There’s No One At All’
  • MV của Sơn Tùng M-TP bị kêu gọi ‘report’, ca sĩ Thái Thùy Linh lên tiếng
  • Trước ‘There’s No One At All’, Sơn Tùng M-TP từng phải thu hồi MV vì có yếu tố nhạy cảm

By admin