Nếu ở Mỹ Sơn, Hội An (Quảng Nam), KTS Kazik là người trực tiếp tham gia nhiều phần việc tu bổ, đo vẽ thì với Cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế), dấu ấn lớn nhất của ông chính là đào tạo được thế hệ cán bộ chuyên nghiệp đầu tiên trong trùng tu di sản.

  • ‘Hiệp sĩ di tích’ trong lòng bạn bè: ‘Nhà dự báo’ của phố cổ
  • ‘Hiệp sĩ di tích’ trong lòng bạn bè: ‘Thầy lang’ của Hội An
  • ‘Hiệp sĩ di tích’ trong lòng bạn bè: Phong cách trùng tu Kazik

By admin