Những gợi mở trong công tác tu bổ, bảo tồn khu phố cổ Hội An (Quảng Nam) của cố kiến trúc sư Kazik vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay. Hội An cũng đã có định hướng phát triển du lịch không khác so với những dự báo của ông.

  • ‘Hiệp sĩ di tích’ trong lòng bạn bè: ‘Thầy lang’ của Hội An
  • ‘Hiệp sĩ di tích’ trong lòng bạn bè: Phong cách trùng tu Kazik
  • Rực rỡ sắc màu khinh khí cầu bên sông Hoài ở phố cổ Hội An

By admin