Ngày 28.4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản trình HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh (TT.Diên Khánh, H.Diên Khánh).

  • Vòng Thành Đá Trắng di tích thành cổ Nam bộ còn hiện hữu
  • ‘Mổ xẻ’ nỏ thần An Dương Vương với nguyên lý tên lửa container
  • Dâng trống đồng vào Thành cổ Quảng Trị

By admin