Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn xác nhận với Tiền Phong, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có công văn đề nghị dừng phát hành MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP.

  • MV mới của Sơn Tùng M-TP nguy hiểm đến đâu?
  • Cảnh nhảy lầu kết liễu cuộc đời trong MV mới của Sơn Tùng M-TP bị chỉ trích dữ dội
  • Văn hóa Việt hòa chung dòng chảy Á Đông

By admin