Chiều 29.4, sau 24 tiếng đấu giá tác phẩm Chợ tình 1, nhà báo – nhà sưu tập Lý Đợi đã công bố mức giá “gõ búa” 80 triệu đồng, cùng đóng góp của đồng nghiệp giúp nhà văn Lê Viết Yên được 105 triệu đồng chữa bệnh.

  • Mũ đâu mâu gài móng rồng là có thật hay truyền thuyết?
  • Hé lộ người Việt thắng đấu giá mũ quan văn thời Nguyễn hiến tặng Huế
  • Tiết lộ về Hom Nguyen, họa sĩ Việt từng nhận Huân chương Công trạng Quốc gia (Pháp)
  • Bức ‘Figures in a Garden’ của danh họa Lê Phổ bán giá 2,3 triệu USD

By admin