Đất nước đang tiến đến kỷ niệm 131 năm ngày bác sĩ A.Yersin lần đầu đặt chân lên biển Nha Trang, cũng là nơi đầu tiên ông đến với Việt Nam (1891 – 2022).

  • Nhân vật kiệt xuất nào được đặt tên cho Bệnh viện quân sự đầu tiên ở Sài Gòn?
  • Bí ẩn tu viện cổ bỏ hoang ở Đà Lạt: những đan sĩ áo đen
  • Đà Lạt, những cuộc gặp gỡ: Từ cuộc khảo sát cao nguyên trên lưng ngựa

By admin