“Hào khí phương Nam” – một nhận xét không thể ngắn gọn hơn về căn tính đặc trưng của người dân Nam bộ – một phần máu thịt của đất nước.

  • Hào khí phương nam
  • Hàng trăm nghệ sĩ tái hiện hào khí Tây Sơn
  • Trình diễn nghệ thuật trống hội ‘Hào khí non sông’ tại triển lãm thế giới ở Dubai

By admin