Trưng bày Ký họa kháng chiến miền Nam được ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN, gọi là ‘sử ký bằng tranh từ miền Nam’.

  • Triển lãm bản sao bộ tranh ‘Ký họa kháng chiến’
  • Bộ đội Cụ Hồ qua những bức ký họa của họa sĩ Lê Sa Long
  • Lưu giữ Sài Gòn qua ký họa

By admin