Qua đó, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dự án (nếu có), đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định hiện hành của nhà nước, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, Thanh Niên số ra ngày 12.4 có bài viết Cỏ hoang tràn ngập dự án đã chi 20 tỉ đồng phản ánh về những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dự án tu bổ, nâng cấp di tích lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông.

n

By admin