Côn Đảo xanh mướt mát trong tầm mắt ngày nay được sử nhà Nguyễn gọi là Côn Lôn, người Pháp ghi là Poulo-Condore (hay Poulo Condor) thuộc chủ quyền của Việt Nam từ rất lâu đời, một trạm dừng chân lý tưởng cho các nhà hàng hải thế giới.

  • Xung quanh những nghi vấn chúa Nguyễn Ánh đã từng ra Côn Đảo
  • Tìm hiểu về các cách gọi tướng tá rất thú vị trong quân đội Pháp
  • Từ cái chết của Henri Rivière, tiết lộ nhiều chuyện… tranh cãi về cấp bậc sĩ quan Pháp
  • Những chuyện ‘thâm cung’ thời kháng Pháp thế kỷ 19: Bước đường cùng của Đề đốc
  • Những chuyện ‘thâm cung’ thời kháng Pháp thế kỷ 19: Sự hy sinh anh dũng của nghĩa sĩ Nguyễn Phạm Tuân

By admin