5 giải A, 10 giải B và 14 giải C đã được trao cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật chủ đề “Quảng Trị – 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” (1972-2022).

  • Sử ký bằng tranh từ miền Nam
  • Cà Mau – Bạc Liêu – Ninh Bình 62 năm phát triển mối quan hệ keo sơn
  • Vì sao kiến nghị thu hồi Di sản quốc gia Lễ giỗ bà Phi Yến?
  • 60 năm Phòng Hội họa Giải phóng, hồi ức về những chặng đường lịch sử

By admin