Thời gian gần đây bỗng nhiên có khuynh hướng phủ nhận việc chúa Nguyễn Ánh (vua Gia Long) từng ra đến Côn Đảo (tên cũ là Côn Lôn), dù chuyện này từng đã ghi rõ trong bản dịch bộ Đại Nam thực lục.

  • Tỉnh An Giang được ra đời dưới triều vua Minh Mạng như thế nào?
  • Vua Minh Mạng từng… “cải cách hành chính” ở các tỉnh Nam kỳ từ năm 1831
  • Lễ Tịch điền du nhập vào nước Việt từ khi nào?
  • Nguồn gốc của danh xưng Bắc kỳ và Nam kỳ là từ… vua Minh Mạng
  • Dưới triều Nguyễn, vì sao mô hình đồn điền được vua chúa đặc biệt chú trọng?

By admin