Tối 26/4, tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã diễn ra chương trình khai mạc và lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Chợ Phong Lưu Khâu Vai và lễ cầu an của người Giáy, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang năm 2022

By admin