Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự-Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký công văn số 133 góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội (lần 3).

  • Mở hội đại ngàn Cúc Phương
  • Du lịch Hải Phòng-Cơ hội vàng bứt phá: Nắm bắt thời cơ mới
  • Hải Phòng vươn tới điểm đến hàng đầu

By admin