Tôi lớn lên cùng những ngọn núi quanh nhà

Mỗi buổi sáng kiễng chân ra khỏi rặng tre tôi thấy mẹ mình đứng đó

Dáng núi cao và xanh như dáng mẹ

Vầng mây từ núi nọ tan ra những ngày yên lành.

  • Trắng – Thơ của Nhung Nhung
  • Em tôi – Thơ của Ngô Mậu Tình
  • Ngồi xuống mà nghĩ – Thơ của Khét

By admin