Chứng khoán đánh dấu tuần thứ 3 giảm điểm liên tiếp. Trong khi cá nhân trong nước bán ròng, thì khối ngoại tích cực mua vào, đã mua ròng 2.587 tỷ đồng trên HoSE tuần qua, tập trung nhiều vào nhóm bất động sản.

  • Thanh lọc thị trường chứng khoán: Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu
  • Cổ phiếu nào là tâm điểm khối ngoại bán ròng hơn 1.530 tỷ tuần qua?

By admin