Trấn Thành là MC được nhà sản xuất Street Dance Việt Nam – Đây chính là nhảy đường phố lựa chọn, bởi “chúng tôi tin tưởng Trấn Thành không chỉ vì kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp mà còn vì khả năng thấu hiểu, truyền cảm hứng của anh”.

  • Show nhảy đường phố ‘Street Dance Việt Nam’ hấp dẫn với giải thưởng hơn 1 tỉ đồng
  • Kay Trần ngồi ghế nóng ‘Street Dance Việt Nam’
  • Tiêu chí của đội trưởng Trọng Hiếu tại ‘Street Dance Việt Nam’

By admin