Cuộc thi do Báo Quân đội Nhân dân tổ chức và có 28 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và 15 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về tác phẩm Bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng của PGS-TS Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng.

Ban tổ chức cho biết các tác phẩm đạt giải được chọn từ hơn 500 tác phẩm dự thi của 30 cơ quan báo chí trong cả nước, trong đó 425 tác phẩm đủ điều kiện chấm giải. Hầu hết các tác phẩm dự thi đã bám sát đề tài và cơ bản đáp ứng tiêu chí thể lệ cuộc thi đề ra. Cuộc thi cũng nhận được sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà báo, cộng tác viên tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Từ đó, có thể hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới cũng như góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

n

Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục phát động cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai năm 2022 – 2023 với thể lệ cũ, nhưng bổ sung thể loại phỏng vấn.

By admin