Thiết kế hoa là nghĩ ra một bố cục tốt cho đối tượng nào đó, sắp xếp, bố trí nó một cách nghệ thuật, làm sao để thu hút người thưởng ngoạn, nên có thể sử dụng cả thân, lá và rễ cây để tạo ra tác phẩm.

  • Các loại sáo, kèn và nhạc cụ gõ dân gian độc đáo của người Ukraine
  • Nhạc cụ đám cưới độc đáo của người Ukraine
  • Lắt léo chữ nghĩa: Vì sao gọi là ‘con gái rượu’?
  • Petrykivka – một hiện tượng kỳ thú của nghệ thuật trang trí dân gian Ukraine
  • Tác phẩm ‘Quỷ đả tường’ gây kinh ngạc của Từ Băng trên Vạn Lý Trường Thành

By admin